Meie rada

Jaanuar 2015 – kõik projektist huvitatud Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed kogunesid ning üheskoos arutati kas ja millist projekti tegema hakkame.

Kärt Pärtel koostas uuringu „Noorteühingute koostöö riskilaste ja -noortega“, kus uuris nii noorteühenduste senist tegevust riskirühma kuuluvate noorte suunal kui ka riskinoorte endi käitumist noorteühenduste suhtes.

Juuni 2015 – projekti avakohtumine, kus ühise laua taga kohtusid nii osalevad noorteühendused kui ka projekti partnerid. Eesmärk oli ühiselt aru saada, mis on risk ja mida tähendab riskiohus olemine.

Juuli 2015 – kahepäevane avakoolitus Prangli saarel. Eesmärk oli moodustada paketigrupid, selgitada süvendatult riskilaste ja -noorte mõistet, nende vajadusi, panna alus pakettide loomisele.

Juuli 2015 – teine kahepäevane koolituskohtumine. Sel korral oli eesmärk arendada projektis osalevate noorteühenduste pädevusi tegelemaks riskis olevate noortega, oskust enda tegevust hinnata ning saada oma pakettide parandamiseks vajalikud tööriistad.

August 2015 – kolmas kahepäevane koolituskohtumine, kus esimese päeva eesmärgiks oli koolitada osalejaid pitchimises ehk innustavas müügikõnes ning teisel päeval keskenduti eelarvestamisele ja süvenenult mõjuhindamisele.

Oktoober 2015 – neljanda koolituskohtumise põhieesmärgiks oli pakettide rakendamisega seotud kogemuste jagamine ning tehtule tagasiside saamine. Analüüsiti projektide senist kulgu (kõik paketigrupid olid selleks hetkeks oma tugipaketti vähemalt korra rakendanud) ning koguti tagasisidet valdkondlikelt ekspertidelt.

November 2015 – viies kahepäevane koolituskohtumine toimus Tartus. Esimesel päeval keskenduti paketigruppide ning ekspertide-mentorite koostööle, mis sai alguse juba eelmisel koolituskohtumisel. Lisaks toimus mõjuhindamise tervikpildi vaatamine Jaan Apsiga. Teisel päeval pühenduti lõpparuandlusega seotud täpsustustele.

Veebruar 2016 – projekti „Ühised Noored“ kokkuvõttev supervisioon ja õppevisiit Rootsi, kus külastati sealset organisatsiooni Unga Kris, mis tegeleb noorte õigusrikkujate ja sõltlastega.

Märts 2016 – projekti „Ühised Noored“ lõppkonverents, kus esitleti projekti käigus valminud uuringute tulemusi.